TAIWAN: NAM LIONG ENTERPRISE CO., LTD.(NIAO SONG FACTORY)– Tech Material Division
CHINA: JIAXING NANXIONG POLYMER CO., LTD. – Tech Material Division